مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

نگاهی مختصر بر کمک های خیرخواهانه معین نعیم آبادی

مسئولیت اجتماعی

ما اعضای خانواده امواج گستر نوین، همواره تلاش می کنیم بافعالیت های کوچک اما موثر در حوزه هایی همانند: آموزش، توانمندسازی اجتماعی، فعالیت های داوطلبانه و حفاظت از محیط زیست گامی برداشته و نسبت به مردم و جامعه خود ادای دین کنیم.

مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن ها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می شود.

این مفهوم به صورت دقیق تر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام این وظایف باعث می شود تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود. استفاده از لفظ وظیفه نشان می دهد که هر فرد در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و نقش خود را در حفظ این تعادل به صورت مشخص پذیرفته و ایفا کند.

مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی معین نعیم آبادی

مسئولیت اجتماعی معین نعیم آبادی

کمک های خیرخواهانه من در زمینه خدمت رسانی به محرومان

مسئولیت اجتماعی
بسته بندی و توزیع کفش، البسه و مواد غذایی به مناطق محروم
مسئولیت اجتماعی
خرید 2 عدد کانکس برای دانش آموزان شهرستان سرخس
مسئولیت اجتماعی
ارائه بسته های حمایتی از اقشار محروم کل کشور
مسئولیت اجتماعی
بازدید جناب آقای مهندس معین نعیم آبادی از مناطق محروم
مسئولیت اجتماعی
کمک های مالی برای حمایت از کودکان سرطانی مجموعه محک
مسئولیت اجتماعی
کمک به مناطق زلزله زده سیستان و بلوچستان
مسئولیت اجتماعی
ارسال و کمک مواد غذایی به مناطق محروم کشور
مسئولیت اجتماعی
کمک به مناطق محروم در سراسر کشور
مسئولیت اجتماعی
ارائه کمک های مالی به موسسه گلستان علی مشهد
آماری از فعالیت های خیرخواهانه

آماری از فعالیت های خیرخواهانه

آقای معین نعیم آبادی مدیرعامل و موسس شرکت امواج گستر نوین

100
کفش و البسه
150
پک بسته بندی غذایی
5
مدارس کانکسی در سرخس
15
کانکس برای مناطق محروم

آدرس: مشهد، بلوار فردوسی، ثمانه ۸، پلاک ۱۱۷

آدرس: تهران، خ خرمشهر، خ عشقیار، کوچه ۸، پلاک ۴

تماس: ۳۷۶۰۰۸۷۰-۰۵۱

تماس: ۵۸۹۲۳-۰۲۱