عضویت ها

عضویت ها

عضویت امواج گستر نوین در اصناف، اتحادیه، انجمن و اتاق بازرگانی خراسان رضوی

انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

انجمن انفورماتیک ایران

انجمن انفورماتیک ایران

اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی

اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

آدرس: مشهد، بلوار فردوسی، ثمانه ۸، پلاک ۱۱۷

آدرس: تهران، خ خرمشهر، خ عشقیار، کوچه ۸، پلاک ۴

تماس: ۳۷۶۰۰۸۷۰-۰۵۱

تماس: ۵۸۹۲۳-۰۲۱ / ۸۶۱۲۲۱۵۲-۰۲۱