هتل روتانا مشهد

هتل روتانا مشهد
هتل روتانا مشهد

مجتمع اقامتی هتل روتانا مشهد

فیبر نوری (Optical Fiber) + مرکز داده (Data Center) + سرور و ذخیره ساز (Server Storage) + تلفن تحت شبکه (VoIP) + ویدئو وال (Video Wall)