برج مروارید گوهرشاد

برج مروارید گوهرشاد
برج مروارید گوهرشاد

برج مروارید گوهرشاد

مرکز داده (Data Center) + سیستم نظارت تصویری (CCTV) + فیبر نوری (Optical Fiber) + ویدئو وال (Video Wall)