کوهسر مال مشهد

کوهسر مال مشهد
کوهسر مال مشهد

مجتمع تجاری / تفریحی کوهسر مال مشهد

ویدئو وال (Video Wall) + سیستم نظارت تصویری (CCTV) + تلفن تحت شبکه (VoIP) + فناوری GPON + مرکز داده (Data Center)