معرفی پرسنل کلیدی و مشاوران

معرفی پرسنل کلیدی و مشاوران

دوستان و همکارانی که بدون آن ها امواج گستر نوین وجود نداشت

امیر قاضی زاده

طراح وب و گرافیست

کارشناس فناوری اطلاعات / CIW

مهران نعیم آبادی

نائب رئیس هیئت مدیره

کارشناس صنایع / MBA / DBA

آدرس: تهران، خ خرمشهر، خ عشقیار، کوچه 8، پلاک 4

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، بهار ۱۰/۳، پلاک ۱۷، واحد ۱

تماس : 58923-021 / 86122152-021

تماس : 37600870-051 / 37687652-051